Producenci

Statystyki

Produktów:
617
Kategorii:
149
Nowości:
0
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Obsługiwane płatności

Regulamin

Regulamin zakupów E-plumbers.pl obowiązujący od 25.12.2014 r.

E-plumbers.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.e-plumbers.pl, prowadzony jest przez Hurtownia hydrauliczna sp. z o.o.
Głowackiego 5/19 32-050 Skawina NIP: 9442244703 wpisany do KRS pod numerem 0000456360 zwany dalej sprzedającym.
z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: hurtowniahydrauliczna@gmail.com, za pośrednictwem dostępnych na stronie e-plumbers.pl formularzy kontaktowych lub telefonicznie pod numerem telefonu 537700091.

1. E-plumbers.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie E-plumbers.pl drogą mailową lub telefoniczną.

2. Klienci mają możliwość korzystania z E-plumbers.pl dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach E-plumbers.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o. na korzystanie z E-plumbers.pl, w każdym czasie, poprzez usunięcie swojego konta klienta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których E-plumbers.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji w E-plumbers.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o., której przedmiotem są towary świadczone przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z e-plumbers.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w E-plumbers.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z E-plumbers.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w E-plumbers.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:


• prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej E-plumbers.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
• akceptacji niniejszego Regulaminu.

6. Wszystkie produkty dostępne w E-plumbers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w E-plumbers.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych E-plumbers.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

8. W przypadku zamówienia składanego w sklepie e-plumbers.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

9. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony w E-plumbers.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z wyjątkiem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

10. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Nie ma możliwości odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.

11. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w E-plumbers.pl w zakładce „Koszty dostawy”, które uzależnione są od wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane szczegółowo przed złożeniem zamówienia.

12. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach E-plumbers.pl, Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie „Czas realizacji zamówienia” w zakładce „Zakupy”.

13. Możliwe są następujące formy płatności.

Przy odbiorze – zapłata gotówką u kuriera lub listonosza. W wybranych przypadkach Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do magazynu Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez firmę ECard W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 2,5% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Wszystkie ceny zawierają rabat, jednak nie jest on uwzględniany przy płatnościach online.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez ECard (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 2,5% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

 

14. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na E-plumbers.pl, Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 13 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

15. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o., a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

16. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o., a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.


17. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach E-plumbers.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

18. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w E-plumbers.pl w opisach produktów.

19. Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@e-plumbers.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:


• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
• datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
• numer zamówienia,
• numer faktury,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

20. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

21. Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

22. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

23. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. umożliwia wypełnienie i złożenie „Formularza reklamacji” dostępnego w e-plumbers.pl pod hasłem „Reklamacje” w zakładce „Pomoc”. Informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji, Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. udostępni Klientowi w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony „Formularz reklamacji”. Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową.

24. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. albo Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

25. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

26. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

27. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana wzałączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

28. Informacje znajdujące się na stronach internetowych E-plumbers.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach E-plumbers.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

29. Podane przez Klientów dane osobowe Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

30. Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach E-plumbers.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w E-plumbers.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

31. Klient przy pierwszym logowaniu w E-plumbers.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o..

32. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

33. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hurtownia Hydrauliczna sp. z o.o.. w ramach E-plumbers.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1


Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie
weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas Hurtownia hydrauliczna sp. z o.o. Głowackiego 5/19 32-050 Skawina sklep@e-plumbers.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszelkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
UWAGA!
1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
• świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
• w której wyraźnie zażądałeś, abyśmy do Ciebie przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania zażądałeś, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Tobie w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• zawartych w drodze aukcji publicznej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


Miejscowość ...................................., dnia ........................

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru. Towar zwracam, w
stanie niezmienionym – jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

 

Imię i nazwisko Klienta:

Pełen adres:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Numer dokumentu sprzedaży:

Nazwa i symbol zwracanego towaru:

Kwotę należną za towar proszę wpłacić na konto: (podać nr konta)

 

 

 


…………………………………………………………………..
(Czytelny podpis Klienta) 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:26e38460641c36bb78a4ed2593fd51b8#0}
Sklep internetowy od home.pl